Veelgestelde vragen over de database


Hoeveel medewerkers kunnen met een abonnement inloggen?

Met een abonnement kunnen maximaal 5 door u aangewezen medewerkers tegelijkertijd werken in de database van Media Profiler. Bedrijven die meer accounts nodig hebben, kunnen hierover contact met ons opnemen.

Wie zijn de klanten van Media Profiler?

Media Profiler is een dienst voor PR- en marketingprofessionals van bedrijven en organisaties in de ICT- en telecomsector. Deze bedrijven opereren in de Nederlandse markt en zoeken en onderhouden via PR-campagnes contact met de media gericht op zowel de zakelijke markt als de consumentenmarkt.

Welke gegevens publiceert Media Profiler?

Media Profiler heeft overzichten van journalisten, publicaties en uitgeverijen in de zakelijke en channel sectoren ICT, telecom, netwerken, logistiek, techniek, bouw, industrie en verticale markten zoals zorg, onderwijs, MKB, finance. In de consumentenmedia richten we ons op titels die publiceren over consumentenproducten en -diensten waaronder IT, mobiliteit, internet, social media, security, audiovisueel, TV-diensten, games, gadgets, lifestyle, populair wetenschappelijk etc. Het gaat om print, online en broadcast media en bloggers en social media. Ook bieden we lijsten met deadlines, verschijningsdata en redactionele specials en thema's.

Wat betekent een account bij Media Profiler?

Met een abonnement op Media Profiler kunt u maximaal 5 accounts aanmaken zodat medewerkers van verschillende marketing- en PR-afdelingen of van diverse vestigingen tegelijkertijd kunnen inloggen. In Mijn Media Profiler kunt u medewerkeraccounts aanmaken, gebruiksrechten aanpassen, wachtwoorden wijzigen of bedrijfsgegevens veranderen. Deze informatie wordt vertrouwelijk en beveiligd bewaard.

Welke media zijn opgenomen?

Media Profiler geeft overzichten van print media, online media en broadcast media. Op korte termijn zullen we hier bloggers aan toevoegen en in een later stadium ook social media.

Wat kan ik met het bedrijfsaccount?

Media Profiler onderscheidt verschillende abonnementsvormen maar met alle vormen krijgt u een eigen online beheeromgeving Mijn Media Profiler waarin u diverse managementtaken kunt uitvoeren, namelijk:
  • uw eigen (klant)gegevens online wijzigen
  • medewerkers activeren en rechten geven en wijzigen (tot 5 medewerkers bij Media Profiler Group Edition)
  • zoekopdrachten opslaan voor later (her)gebruik
  • verzonden persberichten raadplegen (indien u Media Profiler Distribute afneemt)

Welke informatie krijg ik over journalisten?

Media Profiler geeft gedetailleerde informatie over journalisten, waaronder contactinformatie (indien beschikbaar ook directe email adressen en doorkies- en mobiele nummers), functies, publicaties en status als freelancer of werkzaam in vaste dienst. Ook bieden we belangstellingsprofielen en indien beschikbaar ook links naar twitter en blogsites.

Blijft de informatie in mijn zoekopdrachten actueel als er iets in de markt verandert?

Ja, want het unieke van Media Profiler is dat u uw zoekopdrachten opslaat en niet het zoekresultaat. Stel; u heeft een zoekopdracht gedaan en omdat u de lijsten later nogmaals wilt inzien en/of hergebruiken, heeft u deze opgeslagen in Mijn Media Profiler onder een door u toegekende naam. Op het moment dat de contactgegevens van een van de journalisten in uw zoekopdracht wijzigen en ons team verwerkt die veranderingen in de database, dan wordt die informatie ook automatisch aangepast in uw opgeslagen zoekopdracht. Wanneer u de zoekopdracht dan hergebruikt, maakt u gebruik van de meest actuele gegevens zonder dat u die zelf hoeft bij te houden. Ook nieuwe journalisten zijn zichtbaar voor u indien deze relevant zijn voor uw opgeslagen zoekopdracht.

Welke informatie krijg ik over publicaties?

Media Profiler heeft informatie over de doelgroep, oplage, frequentie en contactinformatie van publicaties. Indien aanwezig is er ook informatie over twitter en blogs.

Welke informatie krijg ik over uitgeverijen?

Media Profiler geeft de belangrijkste contactinformatie van uitgeverijen en redacties. Later zullen we deze informatie uitbreiden met overzichten van het portfolio van uitgeverijen op het gebied van ICT en telecom.

Wat zijn overzichten van themanummers en specials?

Media Profiler houdt vanaf december 2013 de deadlines en verschijningsdata en waar van toepassing ook de redactionele kalenders van een groot aantal print publicaties bij. We bundelen die info op een intelligente wijze zodat u in een oogopslag kunt zien welke specials van bladen in uw PR-campagne passen.

Hoe wordt de database van Media Profiler up-to-date gehouden?

Media Profiler heeft een team van mensen met ervaring in de PR, persrelaties en media die de mediamarkt dagelijks monitoren en veranderingen bijwerken in de database. Daarnaast toetsen we de informatie periodiek proactief bij uitgeverijen en redacties.

Hoe werkt een zoekopdracht?

Media Profiler heeft een database van journalisten, publicaties, blogsites en uitgeverijen in de technologiesector en hiervoor hebben we een intelligente zoekmethode ontwikkeld. Zoeken werkt door middel van vijf vragen aan de hand waarvan u een overzicht krijgt van een selecte groep journalisten of publicaties die relevant zijn voor uw specifieke PR-campagne. Bij het zoeken kunt u per zoekopdracht onderscheid maken naar waar u de resultaten voor wilt gebruiken. Zo krijgt u bij dezelfde zoekcriteria toch andere resultaten voor het verzenden van persberichten dan wanneer u bijvoorbeeld een interview of persbijeenkomst wilt organiseren of testproduct aan een redactie wilt aanbieden. U kunt de resultaatoverzichten van zoekopdrachten simpel exporteren in Excel en u kunt profielen van journalisten en publicaties exporteren in PDF voor offline gebruik of interne distributie (briefing documenten) binnen uw organisatie.

Wat gebeurt er als journalisten niet meer in de ICT werken of als publicaties worden opgeheven?

Media Profiler volgt en analyseert alleen journalisten die voor bestaande technologiepublicaties en -uitgeverijen werken. Verouderde of onjuiste informatie wordt verwijderd uit de database. 

Voldoet de informatie uit de database aan de spamwetgeving van OPTA?

Ja, de spamwetgeving van OPTA is met name gericht op ongevraagde ongewenste verspreiding van grote hoeveelheden commerciele en productgeorienteerde digitale uitingen in de B2C-sfeer. Het verzenden van algemene informatie, bedrijfsinformatie en nieuws aan de media (zoals persinformatie) is wel toegestaan, mede omdat er sprake is van de verwachting dat er belangstelling is voor deze informatie. Media Profiler faciliteert bedrijven hierin maar is dus niet aansprakelijk voor mogelijk misbruik van de database voorandere doeleinden dan overeengekomen in het kader van informeren van de media. Ander onrechtmatig gebruik van de informatie van Media Profiler door klanten is dan ook niet toegestaan. Media Profiler heeft hiervoor gebruikersrichtlijnen waaraan klanten gehouden worden.

Hoe komt Media Profiler aan de informatie in de database?

Alle informatie in de database van Media Profiler is verkregen uit publieke en openbare bronnen waaronder colofons van publicaties, websites van uitgeverijen, nieuwsbronnen, (online) gidsen met contactgegevens en andere plaatsen op het internet (community websites, persoonlijke blogs etc). Geen informatie over journalisten, publicaties en uitgeverijen in de database is verkregen op onrechtmatige gronden.

Vragen over uw account?

Veelgestelde vragen over uw account
 

Technische support

Technische support


Contact

Zijn er nog onduidelijkheden of heeft u andere vragen neem dan contact met ons op.
Neem contact op met Media Profiler